جدیدترین مقالات

صخره قارچی کیش
مکان های دیدنی‌ کیش
تیم محتوا کیش بوک

صخره قارچی کیش

شکل ظاهری این صخره شبیه قارچ است و به همین دلیل به نام صخره قارچی نامیده شده است. وقتی در کنار ساحل قدم می‌زنید انگار قارچ بزرگی از درون آب روییده است.

ادامه مطلب »