رزرو هتل در کیش

sort مرتب سازی بر اساس :
ستاره های هتل stars
info 100 اتاق / 15 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، جاده جهان

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 233 اتاق / 15 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش - مابین میدان سیری و میدان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 193 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 177 اتاق / 8 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكیش، بلوار دریا

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 267 اتاق / 15 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش، میدان امیر کبیر، بل...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 198 اتاق / 16 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش ، میدان پردیس

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 193 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان داریوش، هتل بزرگ دا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 128 اتاق / 7 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیرکبیر، بلوارخلیج...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 130 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان پردیس، خیابان رودکی

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 168 اتاق / 7 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، میدان پردیس

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 144 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش ، بلوار موج

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 190 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار مرجان، جنب برج‌های...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 100 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان جاسک، ابتدای جاده ج...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 342 اتاق / 13 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش - تقاطع بلوار سنایی...

شروع از 5 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 62 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل، رو به روی باز...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 68 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر، روبروی پ...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 55 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر، بلوار دا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 81 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، خیابان رودکی، جنب ساختمان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 160 اتاق / 8 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش ، میدان ساحل

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 160 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش ، میدان ساحل

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 64 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، ميدان پرديس

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 56 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، ميدان امير كبير

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 380 اتاق / 9 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش - بلوار خیام - هتل ب...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 202 اتاق / 5 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، میدان امیر کبیر، بلوار در...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 42 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / بدون ناهار و شام
addressکیش ، میدان پرواز

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 60 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار موج و دریا، مقابل ب...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 58 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار هرمز، نرسیده به مید...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 68 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / بدون ناهار و شام
addressكيش، ميدان اميركبير، جنب پاساژ...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 67 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل، جنب بازار زیت...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 47 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میر مهنا، بالاتر از میدان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 39 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، انتهای بلوار دریا

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 50 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل، پشت دانشگاه ا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 85 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، ابتدای خیابان جهان، بعد ا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 72 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، جنب بازار پردیسان، خیابان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 37 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر، بلوار در...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 61 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، مقابل بازار پردیس ۲

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 37 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، روبروى بازار پرديس، انتها...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 72 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر، روبه‌روی...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 76 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، خیابان فردوسی، خیابان پرو...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 98 اتاق / 22 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل، بین بازار مرک...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 24 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressهرمزگان، کیش، بلوار مرجان، جنب...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 100 اتاق / 6 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكیش، میدان ساحل، بلوار دریا

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 75 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار ایران ، جنب اداره آ...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 70 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressمیدان سیری، جنب بازار سارینا ۱

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 28 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، جنب بازار مرجان، جنب برج...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 60 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان پردیس، ابتدای بلوار...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 42 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بین میدان داریوش و سیری،...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 60 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیرکبیر، خیابان دا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 40 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، خیابان میر مهنا، ضلع جنوب...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 84 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، خیابان رودکی، جنب رویا ما...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 15 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار ایران، خیابان جامی،...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 65 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 40 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکيش، جنب بازار ونوس

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 78 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، ابتدای جاده جهان، بعد از...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 60 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان سنایی، داخل خیابان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 40 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressبزرگراه خلیج فارس خیابان سحر

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 35 اتاق / 1 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، مير مهنا، بلوار نیایش، خی...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 19 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار میرمهنا، بلوار خاتم...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 0 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، شهرک صدف، فاز ۲، خیابان ف...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
info 0 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، شهرک میرمهنا، خیابان شمشا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
info 34 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار موج، بعد از سنایی،...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
info 12 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، شهرک صدف، نبش بلوار مروار...

شروع از 2 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
about

هتل های کیش

با توجه به اینکه جزیره کیش به یکی از نقاط گردشگری پرطرفدار در تمام فصول سال تبدیل شده است و امروزه گردشکران داخلی و خارجی بسیاری به این جزیره سفر می‌کنند؛ هتل های کیش نیز با تقاضای زیادی مواجه است. بدون شک هنگامیکه برای سفر به کیش برنامه ریزی می‌کنید برای اقامت در این سفر حتما هتل های کیش را بررسی می‌کنید. رزرو هتل در کیش بعد از خرید بلیط سفر یا خرید تور کیش بسیار اهمیت دارد. هتل های کیش با توجه به نوع معماری، امکانات و خدمات، موقعیت محلی و دسترسی به مراکز خرید و تفریحات در دسته بندی های مختلف قرار میگیرند. شما میتوانید با توجه به سلیقه و بودجه و نیاز خود رزرو هتل در کیش را انجام دهید. کیش بوک، لیست تمامی هتل های کیش را با مشخصات و نوع خدمات برای شما گردآوری کرده است. شما میتوانید قبل از سفر به کیش رزرو هتل به صورت آنلاین را از کیش بوک انجام دهید. همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد رزرو و انتخاب هتل های کیش می‌باشند.

در نهایت هتل های دو ستاره کیش، فرصتی جذاب برای تدارک دیدن یک سفر ارزان قیمت به این جزیره هستند. بسیاری از زوج‌ها و یا افراد مجرد و جوان، ترجیح می‌دهند پول خود را صرف تفریحات گوناگون، خرید و… کنند؛ و هزینه‌های حمل و نقل و اقامت را در سفر خود به حداقل ممکن برسانند. اگر شما هم به هر دلیلی تصمیم دارید در یکی از هتل های دو ستاره جزیره کیش اقامت کنید؛ لیستی از این هتل ها را می‌توانید در ادامه بررسی کرده و بنابر نیاز خود یکی از آنها را برای رزرو هتل ارزان در کیش انتخاب کنید.

هتل های سه ستاره معمولا مجموعه‌ای از امکانات خوب را در یک پکیج قیمتی متعادل ارائه می‌کنند. در این هتل‌ها از امکانات ویژه هتل های پنج ستاره خبری نیست؛ اما می‌توانید مطمئن باشید که در جایی تمیز، مرتب، امن و با کیفیت، اوقات سفر خود را سپری خواهید کرد. اگر قصد دارید سفری دسته جمعی و یا خانوادگی را به جزیره کیش تجربه کنید؛ رزرو هتل سه ستاره می‌تواند انتخابی مناسب و به‌صرفه باشد. این هتل ها بنابر وسعت، نزدیکی به مراکز تفریحی و مراکز خرید و تعرفه دریافتی، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در ادامه این بخش می‌توانید با هتل های سه ستاره کیش آشنا شوید.

در جزیره کیش هتل های چهار ستاره بسیار با کیفیتی را می‌توانید پیدا کنید. هتل هایی که علی‌رغم ارائه خدمات سطح بالا، از تعرفه اقامت مناسبی برخوردار هستند. هتل های چهار ستاره جزیره کیش را به افرادی پیشنهاد می‌کنیم که اگرچه کیفیت محل اقامت برای آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما نیم‌نگاهی هم به هزینه‌های سفر خود دارند. اگر شما هم قصد سفر به کیش را دارید؛ پیشنهاد می‌کنیم اقامت در یکی از هتل های چهار ستاره کیش را بررسی کنید. توجه داشته باشید که اگرچه تعداد ستاره‌های هر هتل، یکی از معیارهای سنجش کیفیت و امکانات یک هتل است؛ اما معیارهای دیگری نیز وجود داشته و در اغلب موارد هتل‌های دارای ستاره یکسان، از نظر ویژگی‌ها و مزایا و… تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

اگر قصد دارید سفر به جزیره کیش را برای همیشه در خاطر خود نگه دارید؛ اگر از آن دسته افرادی هستید که به محل اقامت خود اهمیت زیادی می‌دهید؛ اگر بخش مهمی از سفر برای شما، به استفاده از امکانات هتلی محدود می‌شود؛ و اگر توانایی پرداخت هزینه بیشتر برای اقامت خود را دارید؛ اقامت در یک هتل پنج ستاره در جزیره کیش می‌تواند روزها و شب‌هایی رویایی را برای شما به ارمغان آورد. هتل های پنج ستاره کیش، توانایی رقابت با بهترین هتل های ایران را دارند؛ و سطح کیفیت خدمات در آن‌ها بسیار بالاست. در این بخش می‌توانید لیست هتل های پنج ستاره کیش را مشاهده کرده و با کلیک روی آن‌ها، به بررسی دقیق هریک بپردازید.

راهنمای رزرو هتل در کیش

رزرو هتل در کیش کار ساده‌ای است؛ اما انتخاب هتلی که متناسب با شرایط و نیازهای شما باشد؛ انتخاب را از میان گزینه‌های متعدد و جذاب موجود در جزیره کیش، کمی مشکل می‌کند. جزیره کیش تقریبا در تمام فصول سال میزبان تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی است؛ در نتیجه اگر از خدمات تور کیش استفاده نمی‌کنید؛ برای رزرو هتل در کیش باید کمی زودتر از تاریخ سفر اقدام نمایید. تجربه اقامت در زیباترین و مدرن‌ترین هتل‌های ایران را می‌توانید در جزیره کیش به دست آورید. بدون شک هتل‌هایی که در حال حاضر در جزیره کیش هستند، از بهترین و کامل‌ترین هتل‌های ایران است؛ که با ارائه بهترین خدمات، چیزی از بهترین هتل‌های جهان کم ندارد.

about1

رزرو هتل در کیش بر اساس موقعیت مکانی

موضوع دیگری که هنگام رزرو هتل در کیش باید به آن توجه کنید؛ مسئله موقعیت مکانی هتل است. هتل‌ های کیش از نظر موقعیت مکانی در دو دسته هتل‌ های ساحلی و هتل‌ های شهری تقسیم‌بندی می‌شوند. به‌طور معمول هتل‌ های ساحلی کیش از نظر قیمتی گران‌تر بوده و امکانات بیشتری را در اختیار مسافران قرار می‌دهند. دید به ساحل و دریا، نزدیک بودن به تفریحات ساحلی و وسعت مشاعات و امکانات رفاهی هتل، از جمله تفاوت‌های این دو نوع هتل است. از سویی هتل‌های شهری با قیمت مناسب‌تر، فضای آرام‌تر و نزدیکی به مراکز خرید و امکانات شهری، ممکن است برای عده‌ای جذاب باشد. به‌خصوص که معمولا این هتل‌ها را می‌توان با قیمت مناسب‌تری رزرو کرد.

قیمت هتل های کیش؛ هتل لوکس، ارزان یا به‌صرفه؟

وقتی صحبت از سفر به کیش به میان می‎آید؛ اگر بودجه کافی و زیادی برای سفر داشته باشیم به سراغ بهترین هتل‌ها و سوئیت‌های کیش با قیمت بالا خواهیم رفت. در واقع سبک سفر برای هر شخص و خانواده‌ای با اشخاص دیگر متفاوت است. بعضی از افراد علاقه دارند تجربه سفر در یک هتل لوکس و کامل از نظر امکانات رفاهی را تجربه کنند؛ در حالی که عده‌ای تصمیم می‌گیرند با رزرو هتل ارزان در کیش، هزینه بیشتری را به تفریحات بیرون از هتل یا خرید اختصاص دهند. در این میانه عده‌ای نیز هستند که به دنبال انتخابی هتلی مناسب و به‌صرفه هستند. همچنین در برخی مواقع افرادی که در طول سال به سفرهای مختلفی می‎روند؛ ترجیح می‎دهند با هزینه‌ای اقتصادی‌تر روزهای سفر را بگذرانند و این موضوع کاملآ به سلیقه و انتخاب هر شخص باز می‎گردد. چه بسا که در صد بالایی از مسافران کیش در هتل های ارزان کیش اقامت می‌کنند. خصوصآ در زمان تعطیلات و فصل‌هایی که آب و هوا در کیش خوب است؛ اکثر افراد هتل های ارزان را ترجیح می‎دهند. حقیقت آن است که جاذبه هتل‌های لوکس کیش از سویی و تفریحات متعدد خارج از هتل، باعث می‌شود که نتوان نسخه‌ای واحد برای همه افراد پیچید. تنها توصیه در این زمینه آن است که برای رزرو هتل در کیش به میزان بودجه اختصاص داده شده خود برای سفر توجه کنید. اختصاص حدودا 30 الی 40 درصد از هزینه‌های سفر به رزرو هتل در کیش می‌تواند پیشنهاد معقولی برای این کار باشد. در ادامه چند نمونه از بهترین هتل های ارزان و اقتصادی کیش را با امکانات موجود در آن معرفی خواهیم کرد.

 

هتل ققنوس کیش

نکته بسیار مهم برای انتخاب این هتل به عنوان یکی از هتل های ارزان کیش نزدیکی آن به ساحل و مراکز خریدی از جمله مرکز خرید مروارید و مرکز خرید زیتون است.این هتل دارای فضای سبز است که می‎توان در شب‌های زیبای کیش در این فضا قدم زد و لذت برد. به علاوه وجود اتاق‌های 5 نفره برای سفرهای دسته جمعی، یکی از بهترین انتخاب‌ها به حساب می‎آید. این هتل تک ستاره در قسمت انتهایی بلوار دریا واقع شده و قیمت هر شب اقامت در هتل ققنوس بسیار به‌صرفه و مناسب است. آخرین بازسازی که در این هتل انجام شده در سال 1394 بوده است. امکانات هتل ققنوس نظیر صبحانه بوفه، ترانسفر، صبحانه، تاکسی سرویس در هتل، نهار و شام بوفه می‎باشد.

هتل آفتاب شرق کیش

این هتل سرسبز در منطقه بومی نشین‌های کیش قرار گرفته و مسیر راحتی به جاذبه‌های گردشگری کیش دارد. هتل آفتاب شرق امکانات رفاهی خوبی را در اختیار مسافران قرار می‎دهد؛ و به بازار عرب‌ها برای خرید دسترسی عالی دارد. به علاوه این هتل 3 ستاره تورهای سیاحتی برای مسافران برگزار می‎کند و در کم‌ترین زمان می‎توان از هتل آفتاب شرق به مکان‌هایی که جاذبه دیدنی هستند رسید. معماری زیبا و بی‌نظیر این هتل در کنار کافی‌شاپ در فضای باز بسیار جذاب و قابل توجه است. فاصله این هتل که از هتل های ارزان کیش است؛ با شهر زیر زمینی کاریز و کشتی یونانی بسیار کم بوده و در مدت زمان 10 تا 15 دقیقه می‎توان به این مراکز دیدنی رفت.

 

هتل ستاره طلایی کیش

در میان تمامی هتل های ارزان و اقتصادی در کیش، هتل ستاره طلایی جزو ارزان‌ترین آنهاست. علت عمده این قیمت کم نیز فاصله زیاد این هتل تا مرکز شهر است. هرچند با سرویس رایگان هتل می‎توان به سمت مرکز شهر رفت. هتل ستاره طلایی به پارک آهوان نزدیک بود؛ که در حال حاضر آن پارک نیز تعطیل شده و مرکزی تجاری جای آن را گرفته است. این هتل دو ستاره امکاناتی از قبیل کافی شاپ، سیستم سرمایشی و گرمایشی، اینترنت در لابی و سیستم تهویه مطبوع را برای مسافران در نظر گرفته است. با توجه به دور بودن هتل ستاره طلایی از مرکز شهر فضایی آرام و دنج بر آن حاکم است. این هتل در مجموع 22 اتاق را در خود جای داده که 2 تا 3 تخته هستند؛ و با توجه به قیمت معمولا مورد رضایت مسافران واقع می‌شود.

هتل آرا کیش

این هتل نزدیک به ساحل خلیج فارس بوده و اگر اهل شنا باشید این هتل بهترین انتخاب است. هتل آرا در نزدیکی تعداد زیادی از جاذبه‌های دیدنی کیش واقع شده است. این هتل که از دسته هتل های ارزان کیش محسوب می‎شود؛ تمیز و مرتب و با امکانات رفاهی کامل است. این هتل 2 ستاره از هتل‌های قدیمی و با سابقه در کیش بوده و در ابتدا هتل آرام نام گرفت. بعدها و در سال 1392 به هتل آرا تغییر نام داد؛ و مورد بازسازی‌های لازم قرار گرفت. در هتل آرا صبحانه رایگان بوده و هتلی تمیز با لوازم بهداشتی یک بار مصرف است.

 

هتل گراند کیش

این هتل به مرکز خرید زیتون بسیار نزدیک بوده و فاصله کمی تا ساحل نیز دارد. همچنین اگر با وسیله نقلیه تردد می‎کنید در عرض 10 تا 15 دقیقه به مرکز خرید مروارید می‎رسید. نمای رو به دریای هتل گراند بسیار جذاب است؛ و تقریبآ تمامی اتاق‌ها دید به دریا دارند. این هتل 4 ستاره توسط شرکت تورهای کیش ساخته شده و مساحت آن چیزی حدود شش هزار و چهار صد متر می‎باشد. هتل گراند 60 اتاق با امکانات کامل دارد؛ که این امکانات شامل: سشوار در حمام، يخچال، تلفن، شبکه‌های تلوزیون دیجیتال، دسترسی و استفاده از اینترنت و صندوق امانات می‎شود. هتل گراند یکی از هتل های ارزان و اقصادی در کیش است؛ که رضایت مسافران را به همراه داشته است.

 

 

ما در کیش بوک اطلاعات کاملی از تمام هتل‌های موجود در جزیره کیش را برای شما فراهم کرده‌ایم. جستجو در این اطلاعات و مقایسه ویژگی‌های هتل‌ها با یکدیگر، به شما کمک می‌کند تا با توجه به سلیقه و شرایط خود، بهترین انتخاب را در زمینه رزرو هتل در کیش داشته باشید.
خوشحال می‌شویم تجربه خود را از رزرو هتل در کیش با ما و سایر مخاطبان کیش بوک به اشتراک بگذارید. همچنین کارشناسان کیش بوک به تمامی سوالات و ابهامات شما در این زمینه پاسخ می‌دهند.

 

comments

دیدگاه های کاربران

دیدگاه های کاربران (0 دیدگاه)

ثبت دیدگاه

برای ثبت نظر فرم زیر را کامل کنید و امتیاز خود را ثبت کنید