جستجو و رزرو هتل در کیش

sort مرتب سازی بر اساس :
ستاره های هتل stars
info 100 اتاق / 15 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، جاده جهان

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 0 اتاق / 15 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش - مابین میدان سیری و میدان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 193 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 177 اتاق / 8 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكیش، بلوار دریا

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 267 اتاق / 15 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش، میدان امیر کبیر، بل...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 198 اتاق / 16 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش ، میدان پردیس

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 193 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان داریوش، هتل بزرگ دا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 128 اتاق / 7 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیرکبیر، بلوارخلیج...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 130 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان پردیس، خیابان رودکی

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 168 اتاق / 7 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، میدان پردیس

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 144 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش ، بلوار موج

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 190 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار مرجان، جنب برج‌های...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 100 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان جاسک، ابتدای جاده ج...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 342 اتاق / 13 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش - تقاطع بلوار سنایی...

شروع از 5 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 68 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر، روبروی پ...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 55 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر، بلوار دا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 81 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، خیابان رودکی، جنب ساختمان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 160 اتاق / 8 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش ، میدان ساحل

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 160 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش ، میدان ساحل

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 64 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، ميدان پرديس

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 56 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، ميدان امير كبير

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 380 اتاق / 9 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressجزیره کیش - بلوار خیام - هتل ب...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 202 اتاق / 5 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، میدان امیر کبیر، بلوار در...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 62 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل، رو به روی باز...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 42 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / بدون ناهار و شام
addressکیش ، میدان پرواز

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 60 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار موج و دریا، مقابل ب...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 58 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار هرمز، نرسیده به مید...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 68 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / بدون ناهار و شام
addressكيش، ميدان اميركبير، جنب پاساژ...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 67 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل، جنب بازار زیت...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 47 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میر مهنا، بالاتر از میدان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 39 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، انتهای بلوار دریا

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 50 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل، پشت دانشگاه ا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 85 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، ابتدای خیابان جهان، بعد ا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 72 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، جنب بازار پردیسان، خیابان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 37 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر، بلوار در...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 61 اتاق / 4 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، مقابل بازار پردیس ۲

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 37 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، روبروى بازار پرديس، انتها...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 72 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر، روبه‌روی...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 76 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، خیابان فردوسی، خیابان پرو...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 98 اتاق / 22 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان ساحل، بین بازار مرک...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 24 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressهرمزگان، کیش، بلوار مرجان، جنب...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 100 اتاق / 6 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكیش، میدان ساحل، بلوار دریا

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 75 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار ایران ، جنب اداره آ...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 70 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressمیدان سیری، جنب بازار سارینا ۱

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 28 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، جنب بازار مرجان، جنب برج...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 60 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان پردیس، ابتدای بلوار...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 42 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بین میدان داریوش و سیری،...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 60 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیرکبیر، خیابان دا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 40 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، خیابان میر مهنا، ضلع جنوب...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 84 اتاق / 3 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، خیابان رودکی، جنب رویا ما...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 15 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار ایران، خیابان جامی،...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 65 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان امیر کبیر

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 40 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکيش، جنب بازار ونوس

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 78 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، ابتدای جاده جهان، بعد از...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 60 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، میدان سنایی، داخل خیابان...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 40 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressبزرگراه خلیج فارس خیابان سحر

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 35 اتاق / 1 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressكيش، مير مهنا، بلوار نیایش، خی...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 19 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار میرمهنا، بلوار خاتم...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
ستاره های هتل stars
info 0 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، شهرک صدف، فاز ۲، خیابان ف...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
info 0 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، شهرک میرمهنا، خیابان شمشا...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
info 34 اتاق / 2 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، بلوار موج، بعد از سنایی،...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
info 12 اتاق / 0 طبقه / صبحانه / ناهار و شام
addressکیش، شهرک صدف، نبش بلوار مروار...

شروع از 0 تومان

سایر اطلاعات و رزرو هتل
about

هتل های کیش

با توجه به اینکه جزیره کیش به یکی از نقاط گردشگری پرطرفدار در تمام فصول سال تبدیل شده است و امروزه گردشکران داخلی و خارجی بسیاری به این جزیره سفر می‌کنند؛ هتل های کیش نیز با تقاضای زیادی مواجه است. بدون شک هنگامیکه برای سفر به کیش برنامه ریزی می‌کنید برای اقامت در این سفر حتما هتل های کیش را بررسی می‌کنید. رزرو هتل در کیش بعد از خرید بلیط سفر یا خرید تور کیش بسیار اهمیت دارد. هتل های کیش با توجه به نوع معماری، امکانات و خدمات، موقعیت محلی و دسترسی به مراکز خرید و تفریحات در دسته بندی های مختلف قرار میگیرند. شما میتوانید با توجه به سلیقه و بودجه و نیاز خود رزرو هتل در کیش را انجام دهید. کیش بوک، لیست تمامی هتل های کیش را با مشخصات و نوع خدمات برای شما گردآوری کرده است. شما میتوانید قبل از سفر به کیش رزرو هتل به صورت آنلاین را از کیش بوک انجام دهید. همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد رزرو و انتخاب هتل های کیش می‌باشند.

در نهایت هتل های دو ستاره کیش، فرصتی جذاب برای تدارک دیدن یک سفر ارزان قیمت به این جزیره هستند. بسیاری از زوج‌ها و یا افراد مجرد و جوان، ترجیح می‌دهند پول خود را صرف تفریحات گوناگون، خرید و… کنند؛ و هزینه‌های حمل و نقل و اقامت را در سفر خود به حداقل ممکن برسانند. اگر شما هم به هر دلیلی تصمیم دارید در یکی از هتل های دو ستاره جزیره کیش اقامت کنید؛ لیستی از این هتل ها را می‌توانید در ادامه بررسی کرده و بنابر نیاز خود یکی از آنها را برای رزرو هتل ارزان در کیش انتخاب کنید.

هتل های سه ستاره معمولا مجموعه‌ای از امکانات خوب را در یک پکیج قیمتی متعادل ارائه می‌کنند. در این هتل‌ها از امکانات ویژه هتل های پنج ستاره خبری نیست؛ اما می‌توانید مطمئن باشید که در جایی تمیز، مرتب، امن و با کیفیت، اوقات سفر خود را سپری خواهید کرد. اگر قصد دارید سفری دسته جمعی و یا خانوادگی را به جزیره کیش تجربه کنید؛ رزرو هتل سه ستاره می‌تواند انتخابی مناسب و به‌صرفه باشد. این هتل ها بنابر وسعت، نزدیکی به مراکز تفریحی و مراکز خرید و تعرفه دریافتی، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در ادامه این بخش می‌توانید با هتل های سه ستاره کیش آشنا شوید.

در جزیره کیش هتل های چهار ستاره بسیار با کیفیتی را می‌توانید پیدا کنید. هتل هایی که علی‌رغم ارائه خدمات سطح بالا، از تعرفه اقامت مناسبی برخوردار هستند. هتل های چهار ستاره جزیره کیش را به افرادی پیشنهاد می‌کنیم که اگرچه کیفیت محل اقامت برای آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما نیم‌نگاهی هم به هزینه‌های سفر خود دارند. اگر شما هم قصد سفر به کیش را دارید؛ پیشنهاد می‌کنیم اقامت در یکی از هتل های چهار ستاره کیش را بررسی کنید. توجه داشته باشید که اگرچه تعداد ستاره‌های هر هتل، یکی از معیارهای سنجش کیفیت و امکانات یک هتل است؛ اما معیارهای دیگری نیز وجود داشته و در اغلب موارد هتل‌های دارای ستاره یکسان، از نظر ویژگی‌ها و مزایا و… تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

اگر قصد دارید سفر به جزیره کیش را برای همیشه در خاطر خود نگه دارید؛ اگر از آن دسته افرادی هستید که به محل اقامت خود اهمیت زیادی می‌دهید؛ اگر بخش مهمی از سفر برای شما، به استفاده از امکانات هتلی محدود می‌شود؛ و اگر توانایی پرداخت هزینه بیشتر برای اقامت خود را دارید؛ اقامت در یک هتل پنج ستاره در جزیره کیش می‌تواند روزها و شب‌هایی رویایی را برای شما به ارمغان آورد. هتل های پنج ستاره کیش، توانایی رقابت با بهترین هتل های ایران را دارند؛ و سطح کیفیت خدمات در آن‌ها بسیار بالاست. در این بخش می‌توانید لیست هتل های پنج ستاره کیش را مشاهده کرده و با کلیک روی آن‌ها، به بررسی دقیق هریک بپردازید.

راهنمای رزرو هتل در کیش

رزرو هتل در کیش کار ساده‌ای است؛ اما انتخاب هتلی که متناسب با شرایط و نیازهای شما باشد؛ انتخاب را از میان گزینه‌های متعدد و جذاب موجود در جزیره کیش، کمی مشکل می‌کند. جزیره کیش تقریبا در تمام فصول سال میزبان تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی است؛ در نتیجه اگر از خدمات تور کیش استفاده نمی‌کنید؛ برای رزرو هتل در کیش باید کمی زودتر از تاریخ سفر اقدام نمایید. تجربه اقامت در زیباترین و مدرن‌ترین هتل‌های ایران را می‌توانید در جزیره کیش به دست آورید. بدون شک هتل‌هایی که در حال حاضر در جزیره کیش هستند، از بهترین و کامل‌ترین هتل‌های ایران است؛ که با ارائه بهترین خدمات، چیزی از بهترین هتل‌های جهان کم ندارد.

about1
about2

قیمت هتل های کیش؛ هتل لوکس، ارزان یا به‌صرفه؟

سبک سفر از هر شخص و خانواده‌ای با اشخاص دیگر متفاوت است. بعضی از افراد علاقه دارند تجربه سفر در یک هتل لوکس و کامل از نظر امکانات رفاهی را تجربه کنند؛ در حالی که عده‌ای تصمیم می‌گیرند با رزرو هتل ارزان در کیش، هزینه بیشتری را به تفریحات بیرون از هتل یا خرید اختصاص دهند. در این میانه عده‌ای نیز هستند که به دنبال انتخابی هتلی مناسب و به‌صرفه هستند. حقیقت آن است که جاذبه هتل‌های لوکس کیش از سویی و تفریحات متعدد خارج از هتل، باعث می‌شود که نتوان نسخه‌ای واحد برای همه افراد پیچید. تنها توصیه در این زمینه آن است که برای رزرو هتل در کیش به میزان بودجه اختصاص داده شده خود برای سفر توجه کنید. اختصاص حدودا 30 الی 40 درصد از هزینه‌های سفر به رزرو هتل در کیش می‌تواند پیشنهاد معقولی برای این کار باشد.

رزرو هتل در کیش بر اساس موقعیت مکانی

موضوع دیگری که هنگام رزرو هتل در کیش باید به آن توجه کنید؛ مسئله موقعیت مکانی هتل است. هتل‌ های کیش از نظر موقعیت مکانی در دو دسته هتل‌ های ساحلی و هتل‌ های شهری تقسیم‌بندی می‌شوند. به‌طور معمول هتل‌ های ساحلی از نظر قیمتی گران‌تر بوده و امکانات بیشتری را در اختیار مسافران قرار می‌دهند. دید به ساحل و دریا، نزدیک بودن به تفریحات ساحلی و وسعت مشاعات و امکانات رفاهی هتل، از جمله تفاوت‌های این دو نوع هتل است. از سویی هتل‌های شهری با قیمت مناسب‌تر، فضای آرام‌تر و نزدیکی به مراکز خرید و امکانات شهری، ممکن است برای عده‌ای جذاب باشد. به‌خصوص که معمولا این هتل‌ها را می‌توان با قیمت مناسب‌تری رزرو کرد.

about3

ما در کیش بوک اطلاعات کاملی از تمام هتل‌های موجود در جزیره کیش را برای شما فراهم کرده‌ایم. جستجو در این اطلاعات و مقایسه ویژگی‌های هتل‌ها با یکدیگر، به شما کمک می‌کند تا با توجه به سلیقه و شرایط خود، بهترین انتخاب را در زمینه رزرو هتل در کیش داشته باشید.
خوشحال می‌شویم تجربه خود را از رزرو هتل در کیش با ما و سایر مخاطبان کیش بوک به اشتراک بگذارید. همچنین کارشناسان کیش بوک به تمامی سوالات و ابهامات شما در این زمینه پاسخ می‌دهند.

comments

دیدگاه های کاربران

دیدگاه های کاربران (0 دیدگاه)

ثبت دیدگاه

برای ثبت نظر فرم زیر را کامل کنید و امتیاز خود را ثبت کنید